Video - 13 October 2014 - Antony Jekov

Видео към лекцията "Creating a Simple Android Game - Live Demo" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mbj8QKQoJPg