Плейлист с видеа

Видео към лекцията "Материали за курса" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4lVL1sPDSkw_9WWK3GTDAScQQgLVKCU