Част 2 - Routing, Controllers and Actions - Ники

Видео към лекцията "Въведение в ASP.NET MVC" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=erNQkBH5oIc