KendoUI и въведение в работата с данни - Ники

Видео към лекцията "Работа с данни в ASP.NET MVC" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7i_vTyhPgrs