Видео - 28 януари 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Примерен IT тест" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=MZ_ZsD8HVns