Видео - 30 януари 2013 - Павел Колев

Видео към лекцията "AJAX в ASP.NET MVC" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=XKEtThznN1U