Видео Pinch - 3 ноември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Gestures & touch" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yT0W9HK7iFE