Видео

Видео към лекцията "Примерен проект - Форумна система като stackoverflow.com" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0Qr1I4i70E4