Видео - 15 февруари 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Мисловни карти (mind mapping)" от курса Споделяне на знания и работа в екип (януари 2013).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1Uzo9K8dVc0