Видео

Видео към лекцията "Основи на работата с вектори" от курса Януари 2013 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=uq7rbhT053E