Видео

Видео към лекцията "Намиране на пресечна точка на две прави" от курса Януари 2013 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5wOlSUgsUAc