Видео

Видео към лекцията "Ротация на вектори и точки" от курса Януари 2013 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Y2KTeIaoeo8