Видео

Видео към лекцията "Задача 1 - Цели точки" от курса Януари 2013 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=OXJPVGkQ3dQ