Видео

Видео към лекцията "Задача 4 - Мравки" от курса Януари 2013 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rveUjda0bGw