Видео

Видео към лекцията "Задача 6 - Шублерпици" от курса Януари 2013 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=dlWhmGioB2w