Видео

Видео към лекцията "Задача 7 - Пирати на Минковите" от курса Януари 2013 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=khS454ZWP2A