Видео - 25 януари 2015 г - Дончо Минков

Видео към лекцията "Основи на Python" от курса Основи на Python.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tmVX5WwliZc