Mind Mapping - Наков - 20.02.2013

Видео към лекцията "Мисловни карти (mind mapping)" от курса Споделяне на знания и работа в екип (януари 2013).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bMbzvwDyXVw