Видео

Видео към лекцията "Задача 5 - Риск печели, риск губи" от курса Февруари 2013 - Основи на графите.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RxhPC2Zd8tk