Видео

Видео към лекцията "Задача 7 - Максимален път" от курса Февруари 2013 - Основи на графите.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=gkQzYc8AT4w