Видео

Видео към лекцията "Задача 1 - Носене" от курса Февруари 2013 - Основи на графите.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=oSlhWBhCuA8