Видео

Видео към лекцията "Задача 2 - Гаджето на Ина" от курса Февруари 2013 - Основи на графите.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ZN6kOF249HY