Видео - 21 май 2015 - Ники

Видео към лекцията "Типове данни и променливи" от курса JavaScript - основи 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tWvDziqy6g8