Видео - 7 май 2014 - Ники

Видео към лекцията "Масиви" от курса JavaScript - основи 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VWys8t-swT8