Видео - 28 май 2015 - Ивайло (за програмисти)

Видео към лекцията "Функции" от курса JavaScript - основи 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=d-bf3Fpa87s