Видео - 4 юни 2015 - Ивайло (за програмисти)

Видео към лекцията "Регулярни изрази" от курса JavaScript - основи 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zh1Go6kUW48