Задача 2 - Paths - Видео - 08 юни 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript - основи 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GDxIM_q1s8A