Задача 4 - Bonus - Видео - 8 юни 2015 - Ники

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript - основи 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=60pxQ-M0BQ0