Видео - 16 юли 2014 - Дончо

Видео към лекцията "HTML5 Canvas" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OIQPTBt54dc