Видео - 21 юли 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Модел на събитията (Event Model)" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BLipG2HQVy0