Видео - Задача 2 - 3 август 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U3Wq3WU4N34