Видео - 17 август 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/lyIEHPXdTjI