Видео - 17 август 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Добри практики при писане на JavaScript код" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/jK6Tvyy0zSE