Видео - 18 август 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Работа с Underscore.js" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/1O3VAQ1-xoY