Видео - 18 август 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Web storages" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/n6kVAWbG4oE