Видео - 18 август 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=axWYc-9bBJ4