Видео - 20 август 2015 - Кристиян

Видео към лекцията "Работа с Underscore.js" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l1ocLDIQVZA