Видео - 24 август 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "HTTP и AJAX" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/Kr1sZVGXUdM