Видео - 24 август 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Promises и асинхронно програмиране с JavaScript" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/3wX2YXccYBo