Видео - 25 август 2015 - Ники

Видео към лекцията "HTTP и AJAX" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zKFMOu3gjm4