Видео - Parse - 25 август - Дончо

Видео към лекцията "Облачни системи за съдържане на данни" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CV6zu0ccTrY