Видео - 1 септември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Компонентно тестване с Mocha и Chai" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/VB7AlU1EGdU