Видео - Форум - 1 септември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "SPA приложения и архитектура на JavaScript приложение" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nCOM-rM1qtI