Видео - 31 август 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Компонентно тестване с Mocha и Chai" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=W18gwVMzU_E