Видео - 31 септември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Simple SPA приложения със Sammy.js, jQuery and Handlebars.js" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PN7-1tE8INM