Видео - 3 септември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "SPA приложения и архитектура на JavaScript приложение" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/R25pTSv2hzA