Видео - 7 септември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/xNeHk-zwpm4