Видео - 1 септември 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Simple SPA приложения със Sammy.js, jQuery and Handlebars.js" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/ve4JCBCFmZg