Видео - 7 септември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T0jtFmFPU-4