Видео с примерно оценяване - 11 септември 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Изпит" от курса JavaScript приложения 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=srtNcldlcZg